دایرکتیو مصالح ساختمانی (CPD)

کلیه مصالح ساختمانی برای اخذ نشان CE باید از روش تصدیق انطباق (Attestation of Conformity – AoC) استفاده کنند. در این روش ابتدا با بررسی محصول، حضور یا عدم حضور موسسه یا موسسات صدور گواهینامه در جریان انجام آزمایشات محصول مشخص می گردد.

دایرکتیو مصالح ساختمانی، روشهای پایه متعددی برای “تصدیق انطباق” ارائه می نماید، که طی آن سازنده، مؤسسات صدور گواهی (NB) و آزمایشگاههای معتبر تست و آزمون به طرق مختلف دخیل می گردند.

برای اجرای تمامی روشهای فوق، تولید کننده لازم است محصول خود را در شرایط کنترل شده تولید نموده و همچنین نسبت به انجام تست نمونه (Type Test) اقدام نماید. تنها تفاوت روشهای مذکور بایکدیگر، به لزوم ورود و نظارت یا عدم ورود مؤسسه صدور گواهی (NB) در جریان آزمایشات، بررسی روشهای کنترل تولید و صدور گواهینامه محصول محدود می گردد.

در اغلب موارد تولید کنندگان مصالح ساختمانی با سوالات زیر روبرو می شوند:

-          آیا محصول تولیدی ما دارای استانداردهای هماهنگ اروپایی می باشد.

-          برای مطابقت محصول با الزامات دایرکتیو مصالح ساختمانی چه الزامی وجود دارد؟

-          برای ارزیابی/ گواهی انطباق محصول چه کارهایی باید انجام داد؟

-          کدامیک از از الزامات استاندارد ضروری است و کدامیک اختیاری؟

-          برای معرفی یک محصول جدید چه اقداماتی باید انجام داد؟

-          نحوه ورود محصولات به منطقه اقتصادی اروپا چگونه است؟

مشاوران پادمیرا با پاسخگویی به سوالات مطرح شده و یا هرگونه سوالی که به دایرکتیو مصالح ساختمانی (CPD) مرتبط باشد در کنار شما

خواهد بود.
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با ما تماس بگیرید. متخصصین شرکت پادمیرا با کمال میل به کلیه پرسشهای شما پاسخ خواهند داد.
content-shadow