شرکت سیمان مازندران گواهینامه GOST R دریافت می نماید .

شرکت سیمان مازندران با توجه به دسترسی آسان به بندر امیرآباد در شمال ایران و ایجاد فرصتهای صادراتی در کشورهای همسایه به خصوص کشورهای CIS بر آن شده است تا با اخذ گواهی GOST R ، ضمن تسهیل فرایندهای بازرگانی خود، سهم بیشتری از بازارکشورهای حاشیه دریای خزر را به خود اختصاص دهد.در این خصوص مراحل آموزش و مشاوره به منظور برآورده نمودن الزامات مربوطه تا اخذ گواهینامه از مراجع معتبر، به مشاوران پادمیراواگذار گردیده است .

نظر دهید

content-shadow