آزمایشگاه سیمان صوفیان به جمع دارندگان گواهینامه احراز صلاحیت آزمایشگاه (ISO/ IEC 17025)می پیوندد.

شرکت سیمان صوفیان به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در اخذ تائیدیه های اروپائی، پس از اخذ گواهی محصول اروپا CE برای محصولات تولیدی خود و اضافه شدن الزامات استانداردهای اروپایی به الزامات پیشین آزمایشگاه برآن شد تا به منظور اطمینان از دقت و صحت نتایج تستهای آزمایشگاه بر اساس استانداردهای اروپایی و آمریکایی و همچنین کسب اعتبار بین المللی، اقدام به پیاده سازی سیستم احراز صلاحیت آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 نماید که در این ارتباط مراحل آموزش و مشاوره جهت برقراری الزامات، تا اخذ گواهی از مراجع معتبر بین المللی به مشاوران پادمیرا واگذار گردیده است.

نظر دهید

content-shadow