شرکت سیمان سفید ارومیه به جمع دارندگان گواهی محصول اروپا (CE) می پیوندد.

در سالهای اخیر پیدایش فرصتهای صادراتی و همچنین تشدید رقابت در بازار داخلی، مدیریت شرکتها را بر آن داشته است تا با تعریف و اجرای پروژه اخذ گواهی محصول اروپا (CE)، علاوه بر اثبات کیفیت مطلوب محصولات خود، تسهیلات ورود به بازارهای مقصد را فراهم آورده و سهم بیشتری از این بازارها را از آن خود نمایند.در این خصوص شرکت سیمان سفید ارومیه نیز اخذ این گواهینامه را سرلوحه برنامه های اجرایی شرکت قرارد داده تا با رفع موانع صادراتی در کشورهایی چون ترکیه و عراق، با سایر محصولات مشابه ایرانی و خارجی موجود در این بازارها رقابت نماید.لذا مراحل آموزش و مشاوره به منظور برآورده نمودن الزامات اروپایی تا اخذ گواهینامه از مراجع معتبر اروپایی، به مشاوران پادمیرا واگذار گردیده است و مطابق با برنامه ریزیهای انجام شده، این پروژه تا پایان سال جاری به پایان خواهد رسید.

نظر دهید

content-shadow