سیمان مازندران به جمع دارندگان گواهی بین المللی سیستم احراز صلاحیت آزمایشگاه براساس استاندارد ISO 17025 می پیوندد.

شرکت سیمان مازندران به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در اخذ تائیدیه­های بین المللی، پس از اخذ گواهی CE و به تبع آن افزایش قابلیتهای آزمایشگاههای این شرکت جهت انجام تست براساس استانداردهای اروپایی، بر آن شد تا به منظور حصول اطمینان مشتریان داخلی و خارجی، از دقت و صحت نتایج تست ارائه شده براساس استانداردهای مرجع ملی (ISIRI)، اروپایی (EN) و آمریکایی (ASTM) و همچنین کسب اعتبار بین المللی، اقدام به پیاده سازی سیستم احراز صلاحیت آزمایشگاه براساس استاندارد ISO/IEC 17025 نماید. در این خصوص مشاوران پادمیرا پس از بازبینی الزامات استاندارد  ISO/IEC 17025در مقایسه با الزامات CE Marking، اقدام به طراحی سیستمی نوین بر پایه استاندارد ISO/IEC 17025 نموده است تا علاوه بر ایجاد اطمینان در حفظ و نگهداری گواهینامه CE و ارتقاء سطح علمی پرسنل آزمایشگاه، سیستمی یکپارچه جهت مدیریت فعالیتهای آزمایشگاهی ایجاد گردد.

نظر دهید

content-shadow