محصولات تولیدی شرکت بام گستران نشان CEدریافت می کنند.

شرکت بام گستران با سابقه طولانی در تولید عایقهای رطوبتی در نظر دارد تا به منظور بهبود و حفظ مستمر کیفیت محصولات تولیدی خود و همچنین حذف موانع صادراتی به کشورهایی از قبیل ترکیه و کشورهای حاشیه دریای خزر، اقدام به اخذ گواهی محصول اروپا CE نماید. در این ارتباط مراحل آموزش و مشاوره به منظور برآورده نمودن الزامات تا اخذ گواهینامه از مراجع معتبر اروپائی به مشاوران پادمیرا واگذار گردیده است.

نظر دهید

content-shadow