شرکت سیمان فیروزکوه به جمع دارندگان گواهی محصول اروپاCE می پیوندد.

شرکت سیمان فیروزکوه با تولید روزانه ۳۳۰۰ تن کلینکر، در سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را آغاز نموده و در سال ۱۳۹۰ به عنوان واحد نمونه استاندارد کیفیت در استان تهران انتخاب گردید. مدیریت این شرکت مصمم است با اتکاء بر نیروی انسانی کارآمد، روزآمد نمودن تکنولوژی و ایجاد محیطی پاک و ایمن و ارتقاء کمی و کیفی محصولات خود، ضمن توسعه بازار و ارتقاء خدمات به مشتریان و ذینفعان، با تکیه بر زیرساختهای مناسب، روند توسعه رو به رشد خود را سرعت بخشد. در این ارتباط این شرکت اقدام به تعریف پروژه احذ گواهی محصول اروپا CE نموده است و مراحل آموزش و مشاوره به منظور برآورده نمودن الزامات تا اخذ گواهینامه از مراجع معتبر، به مشاوران پادمیرا واگذار گردیده است.

نظر دهید

content-shadow